Obóz Sobieszewo 9-19 sierpnia 2015 – galerie zdjęć

Część 1 – 09.08.2015              Część 6 – 14.08.2015              Część 11 – 19.08.2015

Część 2 – 10.08.2015              Część 7 – 15.08.2015

Część 3 – 11.08.2015              Część 8 – 16.08.2015

Część 4 – 12.08.2015              Część 9 – 17.08.2015

Część 5 – 13.08.2015             Część 10 – 18.08.2015