Kalendarz – aktualizacja marzec 2017

Wszystkich klubowców zapraszamy do zapoznania ze zaktualizowanym kalendarzem KSW Bushi. Przed nami poważne zawody krajowe i zagraniczne, ale również wydarzenia dotyczące wszystkich klubowiczów z grup zaawansowanych:

  • badania sportowe 16 marca – wszyscy chętni
  • Mała Liga KSW Bushi 24 marca – wszyscy chętni z grup dzieci zaawansowanych