Aktualizacja osiągnięć zawodników KSW Bushi – grudzień 2017

W grudniu zostaną zaktualizowane życiorysy, osiągnięcia i zdjęcia zawodników (minimum dwa osiągnięcia poza klubem) i instruktorów KSW Bushi. Zostaną uzupełnione wyniki wszystkich zawodników z całego roku 2017.

Jeśli ktoś chce osobiście wybrać zdjęcia, napisać coś o sobie, albo wypisać swoje osiągnięcia spoza karate to może przesłać do 15 grudnia do sensei Agnieszki Winek na mail:[email protected] lub na FB.