Badania Sportowe – informacje

Badania sportowe są niezbędne do udziału w zawodach.Co kilka miesięcy istnieje możliwość wykonania badań w klubie. Informacje na temat zbliżającej się wizyty lekarza sportowego umieszczane są na stronie internetowej klubu (strona główna lub kategoria: badania sportowe).

Badania ważne są pół roku.

Aby wykonać lub przedłużyć badania wykonane wcześniej, należy posiadać ważne cząstkowe badania laboratoryjne oraz wydrukować, wypełnić i przynieść:

  1. Formularz Badania Podmiotowego (jeśli pierwsza wizyta u lekarza sportowego)
  2. Książeczka sportowo – lekarska

Opłata 40 zł od osoby.

Lekarz prowadzący badania ma uprawnienia do orzekania o zdolności do uprawiania sportu dla osób w wieku do 23 lat.

Osoby wykonujące badania po raz pierwszy muszą posiadać wyniki badań laboratoryjnych:

Morfologia, OB (ważność 1 rok),
Ogólne badanie moczu (ważność 1 rok)
EKG – badanie serca- (ważność 1 rok)
EEG – badanie głowy – (ważność 2 lata) – osoby, które nie zdołają wykonać badania EEG, jeśli nie zostaną stwierdzone inne przeciwwskazania do uprawiania karate, otrzymają warunkową zdolność do treningu i będą mogły dostarczyć wyniki badania EEG w późniejszym terminie